Tjenestevilår

Vilkårene som gjelder når du er kunde hos Dittnett

Tjenestevilkår

Bak tjenesten DittNett står juridisk enhet Leisegang Systemer. DittNett er et foretak som utfører konsulenttjenester innen design og etablering av websider og relaterte tjenester basert på WordPress og annen programvare.

Tjenestevilkårene utgjøres av de generelle vilkårene nedenfor og det som spesifikt er avtalt med kunden. DittNett er ansvarlig for å utføre de avtalte tjenester til den avtalte pris. Kunden er ansvarlig for å overholde sin del av avtalen. Betaling skal skje 14 dager etter fakturering med mindre annet er avtalt. Dersom ikke betaling skjer, kan DittNett sperre de etablerte websidene og, etter purring, slette dem og annet arbeid som er utført.

DittNett installerer programvare på DittNetts server. Her gjelder programvarens lisensbetingelser for kunden. WordPress er åpen kildekode som distribueres fritt. Lisensvilkårene er GNU General Public Licence som gir brukeren rett til å benytte programvaren gratis, men uten garanti for feil eller mangler og uten erstatningsanvar for evt. skader.

De fleste programtillegg til WordPress er underlagt samme lisensvilkår. DittNett har ikke ansvar for feil og mangler i programvaren eller erstatningsansvar for skader den måtte forårsake. DittNett har opphavsrett (copyright) til design og programvare som utarbeides for kunden. Kunden gis lisensrettigheter til dette etter vilkårene i GNU General Public Licence.

Kunden er selv ansvarlig for innholdet på websidene. DittNett har ikke ansvar for innhold som kunden publiserer på websidene. DittNett står ikke til rettslig eller økonomisk ansvar for eventuelle rettslige forfølgelser kunden måtte utsettes for gjennom urettmessig eller ulovlig bruk av websidene. Dersom kunden benytter websidene til kriminell virksomhet, kan DittNett sperre sidene og evt. slette dem og programvaren.

DittNett er ikke ansvarlig for tap av data på webhotellet kunden leier for å huse websidene. Dette kan være driftsproblemer, mangler eller skader, derav også hackerangrep. DittNett er heller ikke ansvarlig for eventuelle økonomiske tap nedetid kan medføre. Det er DittNett som tar backup av webhotellet, men det anbefales at kunde også har egen backup. Dersom det ønsker egen backupløsning utover dette, må de bestilles og betales separat.

Hvis oppsigelsen sendes inn etter fakturadato på fakturaen vil abonnementet fornyes for en ny periode. Oppsigelsen vil da automatisk gjelde fra og med neste periode. For domener er dette 1 år, fornyede domener refunderes ikke. For de fleste webhotell er en periode 3 måneder så fremt det ikke betales årlig. Oppsigelse skal meldes skriftlig via kontaktskjema.

DittNett har intet erstatningsanvar overfor kunde eller tredjepart eller indirekte skader som følge av konsulenttjenesten. Erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til avtalens pris. Dersom kunden ikke er fornøyd, kan kunden holde tilbake betalingen. DittNett kan da sperre de etablerte websidene og, etter purring, slette dem og annet arbeid som er utført. Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

 

 

    Navn på ansvarlig bestiller (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Bekreftelsen gjelder nettsted/domene (obligatorisk)

    Jeg aksepterer med dette DittNetts tjenestevilkår.
    JaNei